www.fidanavakado.com
 

 
 
05.02.2019'da guncellendi.

 

 

Lamas Limon Fidanları

 
     Lamas limonu
         Mersin yöresinde yetiĢtirilen güzel bir limon çeĢididir. Meyvesi orta büyüklükte, silindirik, boyun halkalı ve belirgin memelidir. Meyve kabuğu sarı renkli, düzgün, parlak, eti bol sulu, ekĢi, çekirdeksiz veya çok az sayıda çekirdeklidir. Meyve ağırlığı 110-120 gramdır. Lamas, uygun koĢullarda dokuz ay süreyle depolanabilmektedir. Türkiye’de üretilen en kaliteli limon çeĢididir. Ağacı pek yüksek boyludur, kuvvetli büyür, dal sistemi oldukça sıktır, çok verimlidir. 10-12 yaĢındaki bir ağacın verimi 130-150 kg’dır. Orta mevsim çeĢididir. Hasada kasım ayında baĢlanır. Ekoloji dıĢına çıkarıldığında kalite önemli ölçüde düĢer. Uçkurutan hastalığına duyarlıdır.
 

 

Yazışma Adresimiz: P.K:20 Erdemli-Mersin
ÜRETİM ALANI
Elvaniı mah. Sınır sokak TİEDAŞ sntrl yanı
Erdemli-Mersin
Telefon: 0532 4657460 Tel Fax ;0324 5444232
E-mail
fidan@erdemli-fidan.com

 

 

 


 

  

Bizi Tanıyın

Portakal Fidanları

Mandalina Fidanları

Limon Fidanları

Greyfrut Fidanları

Kumkuat Fidanları

Egzotik Tropik Fidanlar

 
 
 

 

 
 

Ana Sayfa / Fidan çeşitleri / Fidan Dikimi / Fidan Bakımı / Aşı nasıl yapılır / İrtibat Ulaşım
 Saksılı Meyveli Fidanlar / Turunçgil Anaçları / Egzotik, Tropik Fidanlar
Fidanlıktan Resimler / Ödeme Bilgileri / Online Fidan Satış
webmaster: ocak62@gmail.com
Erdemli -- 2014-29-Aralık