www.fidanavakado.com
 

 
 
05.02.2019'da guncellendi.

 

 

Şeftali Fidanı

Fidan Üretimi Ön sipariş  ile yapılmaktadır.

                       Lütfen Dikkat!...
Şeftali değişik iklim şartlarına en fazla uyum gösteren meyvelerden birisidir. Bu durum bu türün dünya üzerinde geniş ölçüde yayılmasında önemli bir etki yapmıştır. Şeftali erken çiçek açan bir tür olduğundan ilkbahar geç donları şeftali yetiştiriciliğini kısıtlayan önemli faktörlerden birisidir.

                      Toprak İsteği
 Kumlu, tınlı, milli, çakıllı ve çabuk ısınan alüviyal topraklarda
 Toprak pH sı 6-7 civarında olan,

 Toprak yüzeyine yakın ana kaya olmayan

 Aktif kireç oranı % 12 yi geçmeyen
 Ağır ve nemli olmayan
 Taban suyu seviyesi düşük olan topraklarda iyi sonuçlar alınır. Kireç oranı yüksek topraklarda kalsiyum demir alımını engellediği için DEMİR EKSİKLİĞİ KLOROZU ortaya çıkar.

                       İklim İsteği
Şeftali bir ılıman iklim meyve türüdür. Kış mevsiminde dinlenmeye girer ve yapraklarını döker. Şiddetli kış soğukları, düşük yaz sıcaklığı ve ilkbahar donları şeftalinin ekonomik olarak yetiştirilmesini önleyen iklim faktörleridir.
Kış soğuklarına göre ilkbaharın geç donları şeftali yetiştiriciliğinde daha önemlidir. Çiçek tomurcuklarının kış aylarında soğuklara çok dayanıklı olmalarına karşılık tomurcuklarda uyanmanın ilerlemesiyle, çiçeklerin açılması ve küçük meyvelerin teşekkülü ile donlara karşı hassasiyet artar. Nitekim çeşitli araştırıcılar tarafından soğuk zararının meydana geldiği derece olarak, taç yaprağı ucu görünen kapalı tomurcuklar için -6.6° ile -1.6°C, açmış çiçekler için -3.6° ile -1.1°C ve yeni teşekkül etmiş meyveler için -2.7° ile -l. 1°C olduğu bildirilmektedir.
Çiçeklenme zamanında havaların soğuması, özellikle sıcaklığın 5°C'nin altına düşmesi ve yağan yağmurlar tozlayıcı böceklerin faaliyetlerini engeller. Çiçeklenme dönemi uzar. Sonuçta, meyve tutumu azalır. Çiçeklenme sonrası meydana gelecek yağışlar ve yüksek hava nisbi nemi külleme, kızılleke ve klok gibi mantari hastalıkların artmasına neden olur.

                          Bahçe Tesis Edilecek Yer Ve Yöney
Şeftali bahçesinin kurulacağı arazinin toprak yapısı, şeftalinin isteklerine uygun olmalıdır. Kireçli, ağır, killi, çok nemli ve çok kır arazilerde şeftali yetiştirilmez. Çeşitli sorunlar yaratır ve ekonomik olmaz. Ayrıca şeftali suyu seven bir meyve türü olduğu için, arazide yeterli bir su kaynağı da bulunmalıdır.
Bahçe yeri seçiminde iklim şartları da göz önüne alınmalıdır. Erken çiçeklenen bir tür olduğu için özellikle ilkbahar erken donlarının görüldüğü bölgeler dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Aşırı soğuk ve rüzgâr alan bölgeler tercih edilmemelidir.

                            Bahçe Yerinin Hazırlanması
Şeftali bahçesi kurulacak arazide daha önce çok yıllık bitkiler yetiştirilmişse, bunların kökleri ve parçaları araziden iyice temizlenmelidir. Daha önce yetiştirilmiş çok yıllık bitkiler nedeniyle arazide toprak yorgunluğu olabilir. Bu nedenle temizlenen arazide 2-3 yıl kadar değişik tarla bitkilerinin yetiştirilmesi uygun olur. Eğer arazide daha önce şeftali ağaçları yetiştirilmişse, toprağı dinlendirme işlemi mutlaka yapılmalıdır. Zaman kaybetmek istenmiyorsa, şeftali fidanları daha önce sökülen ağaçların yerlerine değil, bunların ara boşluklarına dikilmelidir. Dikimden önceki yaz ve sonbahar aylarında bahçe arazisi dikim için hazırlanır. Toprak önce derin olarak sürülür. Gerek görülürse ikinci defa sürüm yapılır. Dikimden önce sonbaharda bir toprak analizi yaptırılması, noksan görülen besin elementlerinin takviye edilmesi için bir temel gübrelemenin yapılması önerilir. Gübrelemeden sonra, verilen gübrelerin toprağa gömülmesi için, toprağın yeniden sürülmesi, diskaro veya tırmıkla toprak yüzeyinin düzlenmesi gerekir.

                         Çeşit Seçimi
Pazarda tutulan ve yüksek fiyatla satılan çeşitler olmalıdır. Arazi büyükse, bahçeye farklı zamanlarda olgunlaşan birkaç çeşit dikilebilir. Şeftali çeşitlerinin çoğu kendine verimli olduğundan, genellikle döllenme sorunu yoktur. Ancak J.H. Hale gibi kısırlık gösteren çeşitler dikilecekse, bahçede bunları dölleyecek çeşitlere de yer verilmelidir. Çeşit seçiminde bölgedeki araştırma kuruluşlarından yardım alınmalıdır.

                          Dikim
Şeftali bahçeleri genellikle bir yaşındaki aşılı fidanlarla kurulur. Fidanların yaşı veya gelişme kuvveti arttıkça, dikimden sonra tutma oranı azalır.

Genel olarak fidanlar yapraklarını döküp yenilerini çıkarmaya kadar dikilebilir. Çok soğuk iklimler istisna edilirse Sonbahar dikimi en iyisidir. Çünkü Sonbaharda erken dikilen fidanlar bahara kadar yavaş yavaş köklerini hazırlayarak kuvvetli gelişme imkânı bulur. Kışı soğuk veya yağışlı geçen bölgelerde ise bu dönem geçtikten sonra, yine dinlenme döneminde dikim yapılmalıdır.
Dikime uygun fidanların kalınlıkları 8–16 mm arasında olmalıdır. Çok kalın veya çok ince fidanlar genellikle yavaş büyür ve daha fazla bakım ve ihtimam ister.
Ağaç dikiminde verilecek sıra arası ve üzeri mesafe bakım şartlarına, toprak yapısına ve kullanılan anaca göre değişir. Genelde 5 x 5, 5 x 4 m aralık ve mesafeler uygulanmaktadır.
Dikim çukurları kök sistemini içine alıp destekleyecek derinlikte olmalıdır. Çok fazla derin veya yüzlek olmamalıdır. Çukurların dibine ve kapatma toprağına ticari gübre konmamalıdır. Fidanlar çukura yerleştirilmeden önce kök tuvaleti yapılarak kırılmış, yaralanmış ve fazla uzamış kısımlar uzaklaştırılır. Fidanlar yerleştirilirken dikim tahtası kullanılır. Açılan çukurlar inceltilmiş topraklarla kapatılır. Dikimden sonra fidanlara can suyu verilir.

                       Anaçları
Tohum anacı olarak genelde şeftali çöğürü kullanılır bunun yanı sıra erik, kayısı, badem çöüğürleri ile nemeguard ve GF 305 tohum anaçları kullanılabilir. Şeftali Çöğürü: Şeftaliler en iyi şeftali anacı üzerinde gelişmektedir. Ancak şeftali anaçları kök ur nematoduna hassastır. Buna rağmen ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Sıcak tınlı ve drenaj problemi olmayan topraklar için uygundur. Genellikle çekirdekten yetiştirilen küçük meyveli formlar mütecanis çöğür vermektedir. Çok kireçli ve rutubetli ağır topraklar için uygun değildir.
Erik Çöğürleri: Ağır, killi, taban suyu yüksek olan soğuk topraklarda kullanılırlar. Eriklerin kullanımında fizyolojik uyuşmazlık olarak bilinen uyuşmazlık durumu ile sık karşılaşılmaktadır. Fransa'da yapılan bir araştırmada bazı uyuşur ve uyuşmaz çeşitler saptanmıştır. Bu yüzden eğer şeftali için erik anaç olarak kullanılacaksa, bilinen uyuşur çeşitler seçilmelidir. Nemaguard: Kendine verimli nemaguard adı verilen ağaçlardan elde edilmişlerdir. Nematodlara (Melodogyne incognita agrita, M. javanica) dayanıklı, tüm çeşitlerle uyuşması (affinite) iyi, ancak kloroza karşı hassastırlar. Nemaguard anacı üzerinde gelişen genç ağaçlar piç çıkarmaya ve çinko noksanlığına meyillidirler. 3.1.2. Klonal Anaçlar Klonal anaçlar kolayca elde edilebilir olmaları yanında, gelişme kuvveti ile topraktan kaynaklanan hastalıkların kontrolü ve ağaçların erken meyveye yatması bakımından bazı avantajlar sağlarlar. GF-677: P.persica x P.amygdalus melezidir. Çok kuvvetli olup, nematoda mukavimdir. % 12- 13 aktif kireç bulunduran topraklarda kullanılabilir. Kuru, kireçli ve bilhassa yamaç araziler için uygundur. Yeşil çelik ve doku kültürü ile üretilirler. GF-677’nin şeftali, nektarin ve eriklerle uyuşmasında bir sorun yaşanmamıştır.

Cadaman: P.persica x P.davidiana melezi olan Cadaman (Avimag) 1981 yılında Macaristan - Fransa’da geliştirilmiştir. Ishtara ve Julior’dan daha büyük ağaçlar yapar. Bu anaç ile oluşan ağaçlar, GF-677 ile benzer büyüklüktedir. GxN Anaçları: Garfi x Nemared (P. amygdalus x P. persica) melezidir. GF 677 benzer kuvvette gelişir. Demir klorozuna dayanıklıdır. Ağır topraklarda daha iyi sonuç verir.

 

 

 

Yazışma Adresimiz: P.K:20 Erdemli-Mersin
ÜRETİM ALANI
Elvaniı mah. Sınır sokak TİEDAŞ sntrl yanı
Erdemli-Mersin
Telefon: 0532 4657460 Tel Fax ;0324 5444232
E-mail
fidan@erdemli-fidan.com


 

  

Bizi Tanıyın

Portakal Fidanları

Mandalina Fidanları

Limon Fidanları

Greyfrut Fidanları

Kumkuat Fidanları

Egzotik Tropik Fidanlar

 
 
 

 

 
 

Ana Sayfa / Fidan çeşitleri / Fidan Dikimi / Fidan Bakımı / Aşı nasıl yapılır / İrtibat Ulaşım
 Saksılı Meyveli Fidanlar / Turunçgil Anaçları / Egzotik, Tropik Fidanlar
Fidanlıktan Resimler / Ödeme Bilgileri / Online Fidan Satış
webmaster: ocak62@gmail.com
Erdemli -- 2014-29-Aralık